Despre

 

Proiectul complex IMPLEMENTAREA ŞI EXPLOATAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN PRACTICA RESTAURĂRII ŞI CONSERVĂRII BUNURILOR CULTURALE se referă la valorificarea cu maximă eficienţă a rezultatelor avansate din cercetarea ştiinţifică de înalt nivel şi cu aplicabilitate imediată în domeniul complex şi vast al patrimoniului cultural. Proiectul construieşte instrumente de coroborare a datelor experimentale şi a cunoştinţelor gestionate de institute de cercetare ştiinţifică, universităţi de profil şi instituţii publice responsabile de gestiunea patrimoniului cultural. Aceste instrumente, alături de programul comun de lucru în studii de caz, vor întări capacitatea de cercetare, nivelul de calitate, rigoarea impusă intervenţiilor şi în aceeaşi măsură validează cercetările în curs.

Obiectivele proiectului complex sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea sustenabilă a practicii în domeniul conservării restaurării, scop realizabil prin transferul cu succes şi imediat în practică a rezultatelor cercetării. Acestea sunt următoarele: valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare, acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul prioritar al patrimoniului, iniţierea şi dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat, creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.
Proiectul complex concertează activitatea a şase instituţii ce colaborează în cinci proiecte care se disting prin aceea că au valoare de sine stătătoare, dar care, prin coroborarea observaţiilor şi a rezultatelor, asigură atât buna desfăşurare şi respectare a planurilor de lucru, cât şi controlul superior al rezultatelor, precum şi rafinarea acestora datorită filtrării prin analiza pluridisciplinară. Pornind de la cadrul dinamic al cercetării, în care cei şase parteneri au acumulat o capacitate de cercetare importantă, prin infrastructura de excepţie şi cunoştinţele de vârf, cele 5 proiecte sunt antrenate sincron, prin obiectivul comun propus, care trebuie spus că are în vedere punerea în mişcare a cercetării şi a cadrului care guvernează buna practică în domeniul patrimoniului.

logo proiect

Proiectul propune un salt calitativ important, organizarea în sensul creşterii justificate a preocupării şi a efortului de perfecţionare a resursei umane şi tehnologice, şi are o contribuţie inovatoare puternică, propunând transferul către mediul economic şi societate într-o manieră “revoluţionară" - prin intermediul autorităţilor care reglementează activitatea în domeniu. Totodată, proiectul complex dezvoltă capacitatea de cercetare proprie fiecărei instituţii partenere şi valorifică capacitatea de cercetare trans disciplinară, infrastructura de specialitate de top şi performanţa implementată în ultimii ani, prin proiecte naţionale, internaţionale şi POSCCE; valorifică capacitatea de cercetare recunoscută în domeniu artei vechi, validată prin transfer de rezultate, prin studii de caz şi proiecte ample de restaurare (monumente istorice de importanţă naţională, situri UNESCO, arhive şi muzee naţionale etc.).
Proiectul este inovator prin concept şi datorită dezvoltării de noi laboratoare pentru domenii şi funcţii noi, precum arheologia subacvatică, laboratoarele pentru investigaţiile aeriene, noi servicii ale laboratorului mobil pentru controlul biodegradărilor şi altele. Întregul program este prin însuşi conţinutul său o şcoală pentru formarea restauratorilor şi conservatorilor - valenţă care va fi implementată la cele trei universităţi partenere şi prezentată ca ofertă validată.

Proiectele componente sunt:

• PROIECT 1: Exploatarea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare autorizate pentru servicii în restaurarea şi conservarea bunurilor culturale din ţară şi străinătate

• PROIECT 2: Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi acordarea de asistenţă tehnică prin elaborarea procedurilor de lucru şi programelor de urmărire în timp pentru operatori culturali de stat şi privaţi

• PROIECT 3: Formare profesională şi calificare profesională superioară pentru restaurare-conservare bunuri culturale prin exploatarea infrastructurii, valorificarea, difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării

• PROIECT 4: Valorificarea prin inovare şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării în domeniul restaurării conservării materialelor colagenice şi textilelor

• PROIECT 5: Valorificarea prin inovare şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării în domeniul restaurării conservării pietrei şi picturii murale


Instituţiile partenere ce vor contribui simultan în realizarea proiectelor sunt: Institutul Naţional de Optoelectronică, Institutul Naţional al Patrimoniului, Universitatea de Artă şi Design din Cluj, Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Universitatea “Dunărea de Jos" din Galaţi.

Proiectul complex este co-finanţat din Programul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanţă instituţională - Proiecte de dezvoltare instituţională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI.