Informații utile

 

Prezentare 4Participare la Simpozionul naţional „PETRODAVA"
Data: 22-24.06.2021
La simpozionul naţional „PETRODAVA", ediţia a II-a Piatra Neamţ, 22-24 iunie 2021, arheolog Mihai Duca de la Institutul Naţional al Patrimoniului şi dr. Ioan Carol Opriş de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, vor susţine prezentarea intitulată - „Importuri africane în Dobrogea sec. VI - VII p. Chr. Annona, comerţ liber şi cercetări directoare pentru ultimul secol al limesului Dunării de Jos". Prezentarea are ca punct de plecare inventarierea siturilor arheologice din Dobrogea în care au fost descoperite forme ceramice provenind din zona Africii, în general amfore folosite în transportul grânelor. Se va urmări evidenţierea importanţei deosebite a cercetărilor pluridisciplinare dedicate patrimoniului arheologic ale căror rezultate contribuie la îmbogăţirea şi mai buna cunoaştere a acestuia.

Prezentare 1

Participare în cadrul evenimentului intitulat „Patrimoniul mondial UNESCO din România, provocări şi soluţii. Delta Dunării"
Data: 19-20.05.2021

În cadrul evenimentului intitulat „Patrimoniul mondial UNESCO din România, provocări şi soluţii. Delta Dunării"organizat de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, la Crişan şi Sulina, jud. Tulcea între 19-20 mai 2021, CSIII Raluca Iosipescu de la Institutul Naţional al Patrimoniului a prezentat două comunicări:

66666

În data de 3 iunie 2021 a avut loc cea de a doua sesiune de acces la infrastructura existentă în cadrul proiectului IMPLEMENT. În cadrul acestei sesiuni, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, a beneficiat de acces la un pachet multi-analitic complex, în vederea investigării a trei obiecte din colecţia proprie (două tablouri pe pânză, sec. XX, Nicolae Grant, respectiv un obiect de artă chinezească cu policromie). Obiecte au fost examinate în vederea restaurării, prin tehnici non- şi minim—invazive, existente în cadrul Departamentului Metode şi Tehnici Optoelectronice de Reabilitare şi Conservare a Patrimoniului Cultural (CERTO, INOE 2000), ce au inclus: imagistică multi- şi hiperspectrală, radiografie digitală, analiză XRF (X-ray fluorescence), analiză LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), analiză FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy).

5555

În urma activităţilor de cercetare derulate în cadrul proiectului IMPLEMENT a fost realizată o lucrare în colaborare ce are drept obiect de studiu patru icoane împărăteşti din sec. XVIII, repictate la începutul sec. XX. Cele patru icoane împărăteşti, Maica Domnului cu Pruncul, Arhanghelul Mihail, Sf. Nicolae, Deisis, fac parte din iconostasul bisericii Adormirea Maicii Domnului din Vidolm, comuna Ocoliş, judeţul Alba. În urma investigaţiilor multi-analitice realizate în cadrul Departamentului Metode şi Tehnici Optoelectronice de Reabilitare şi Conservare a Patrimoniului Cultural (CERTO) din cadrul INOE 2000 a fost publicat articolul "Unveiling the original layers and color palette of 18th century overpainted Transylvanian icons by combined X-ray radiography, hyperspectral imaging and spectroscopic spot analysis", autori I.M. Cortea, L. Ratoiu, A. Chelmuş, T. Mureşan. Articolul este publicat în revista X-Ray Spectrometry, jurnal indexat Web of Science. [Link articol]

articol3

În data de 22 aprilie 2021 a avut loc prima sesiune de acces deschis la infrastructura extinsă existentă în cadrul proiectului IMPLEMENT. În acest sens, Studio Di Restauro S.R.L. a beneficiat de acces la infrastructura din cadrul Departamentului Metode şi Tehnici Optoelectronice de Reabilitare şi Conservare a Patrimoniului Cultural (CERTO, INOE 2000), în vederea obţinerii unui set complex de investigaţii pentru trei obiecte de patrimoniu din colecţia Muzeului de Artă din Arad. Lucrările (tablouri pe pânză, Şcoala de la Baia Mare) au fost examinate în vederea restaurării, prin tehnici non-invazive ce au inclus: imagistică multi- şi hiperspectrală, radiografie digitală, analiză XRF (X-ray fluorescence), analiză LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy).

3333

Anunţăm publicarea unui nou articol în revista Frontiers in Materials, Investigation on Metal Adornments From Ancient Eastern Europe, autori: Luminiţa Ghervase, Monica Dinu, Corina Borş, Laurenţiu Angheluţă, Roxana Rădvan, Ioana Maria Cortea. Articolul, realizat în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României, face parte din numărul special Degradation of Cultural Heritage Artifacts: From Archaeometry to Materials Development, şi prezintă rezultatele obţinute în urma unui studiu multi-analitic pe o serie de podoabe din bronz, parte a tezaurului de la Tărtăria (secolele IX-VIII a. Chr.).
Pentru mai multe detalii: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2020.600913/full