IC - Institutul Naţional de Optoelectronică [INOE]

INOE SITE

 

Institutul Naţional de Optoelectronică [INOE] - Partener tip IC - desfăşoară activităţi dedicate dezvoltării metodelor şi tehnicilor pentru cercetarea, monitorizarea, investigarea-diagnosticarea şi restaurarea bunurilor culturale în cadrul Departamentului CERTO - Centrul de Excelenţă pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice - organizat în 1996, la înfiinţarea IC, cu bogată expertiză în domeniu (http://certo.inoe.ro/web/publications.php).

Recent, a fost desemnat Observator la PP (Preparatory Phase) la E-RIHS - infrastructura ESFRI, inclusă şi în Roadmap 2017 (Romania). Calitatea activităţii ştiinţifice este confirmată de indicatorii de performanţă recunoscuţi internaţional, precum articolele în jurnale cotate (R. Rădvan are 65 articole ISI şi 12 brevete în domeniul patrimoniului). Datorită rezultatelor şi reputaţiei de care se bucură, ia parte la numeroase şantiere de restaurare din ţară şi din străinătate. Dintre cele mai recente amintim: Catedrala Cordoba, Morella, Sevillia - în 2016; alături de Tibet Heritage Fund în Leh, India, în 2008; în 2009 la Center of Restoration în Ljubliana, Slovenia etc.). Rezultate remarcabile sunt obţinute în Dobrogea - unde a documentat monumente şi situri arheologice, inclusiv 4 morminte pictate din Necropola Tomis şi Axiopolis. Din 2014, este responsabil de monitorizarea stării de conservare, analizele fizico-chimice şi documentare complexă pentru Ansamblul “Calea Eroilor" din Târgu Jiu, realizat de Constantin Brâncuşi. În calitate de experţi atestaţi, specialiştii INOE lucrează pentru evaluări, autentificări, expertize - solicitate de persoane fizice, galerii, case de licitaţie.

INOE este autorizat de Ministerul Culturii pentru investigaţii fizico-chimice în domeniul restaurării conservării (Autorizaţie nr.64/27.05.2014), membru ICOMOS şi ICOM, al Comitetului Tehnic pentru Standardizare în domeniul bunurilor culturale CT380. Echipa INOE a activat în reţele COST (TD42, IS1005, TD0902). INOE este membru al PSC LACONA - forul internaţional al comunităţii ştiinţifice pentru aplicaţii optoelectronice şi extinse în domeniul patrimoniului cultural.

 

Date de contact:

Institutul Naţional de Optoelectronică
Tel: 021 457 45 22
Adresa: Strada Atomiştilor 409, Măgurele, Ilfov, România 77125
http://www.inoe.ro/