P1 - Institutul Naţional al Patrimoniului [INP]

INP SITE

 

Institutul Naţional al Patrimoniului [INP] - Partener 1 - este principala instituţie publică responsabilă de gestiunea patrimoniului cultural din România.

Coordonează activitatea de protejare, consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, de gestiune şi valorizare a patrimoniului cultural mobil, a patrimoniului cultural digital, a patrimoniului cultural intangibil şi a patrimoniului cultural imaterial, prin realizarea de lucrări de cercetare ştiinţifică şi servicii de specialitate, tehnice şi economice în domeniul de referinţă. INP pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil şi imobil, patrimoniul cultural imaterial şi intangibil şi resursele informaţionale asociate.

Instituţie de importanţă naţională, INP elaborează şi actualizează Lista Monumentelor Istorice [LMI] din România; administrează fondul documentar al monumentelor istorice; realizează proceduri de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice; elaborează dosare pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial; elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale; implementează Programul naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu. Dintre cele mai importante studii de mari dimensiuni publicate de INP sunt amintite: 26 seturi de date, Repertoriul arheologic naţional, repertoriul Monumentelor etnografice din muzeele în aer liber, repertoriul Bunuri culturale clasate.

 

Date de contact:

Institutul Naţional al Patrimoniului
Tel: 021 336 60 73 | Fax: 021 336 99 04
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Strada Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sector 4, Bucureşti, România 040157
https://patrimoniu.ro/