P3 - Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie [INCDTP]

INCDTP SITE

 

Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie [INCDTP] - Partener 3 - are drept arie de expertiză în domeniul Patrimoniu şi Identitate Culturală următoarele direcţii de cercetare-dezvoltare şi inovare: caracterizarea şi diagnosticarea materialelor de patrimoniu din piele şi pergament, studii privind gradul de degradare şi influenţa factorilor de mediu asupra obiectelor de patrimoniu pe bază de colagen, obţinerea de piei, blănuri, pergamente necesare în activitatea de restaurare a obiectelor de patrimoniu, realizarea tehnologiilor originale de obţinere a pieilor şi pergamentelor pentru diverse piese de patrimoniu, realizarea de instrumente şi sisteme inteligente de diagnostic şi predicţie in situ a stării de conservare a obiectelor de patrimoniu din piele şi pergament (senzori, aparat portabil imageMHT asistat de software dedicat). În parteneriat cu biblioteci, muzee, arhive, universităţi şi instituţii de cercetare din Europa s-au realizat cu succes numeroase proiecte de cooperare internaţională câştigate prin competiţie, cu Franţa, Ungaria, Austria, Ungaria, Turcia, Republica Chineză, Bulgaria, Ucraina. Dr. Miu a fost certificată de Centrul de instruire din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor pentru conservarea obiectelor de patrimoniu (2007) şi de Center for Preservation din Northhampton, UK pentru prezervarea obiectelor din piele (2008). Dr. Miu este autoarea a mai mult de 140 de articole (31 ISI) apărute în publicaţii cu circulaţie largă, a 3 cărţi şi 7 patente.

 

Date de contact:

Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
Tel: 021 340 49 28 | Fax: 021 340 55 15
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Strada Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 16, Sector 3, Bucureşti, România 030508
http://www.certex.ro/