P4 - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti [UNAB]

UNAB SITE

 

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti [UNAB] - Partener 4 - reuneşte trei domenii importante ale conservării şi restaurării operei de artă tradiţionale: pictură murală, pictură pe lemn şi piatră/elemente litice.
Departamentul are ca misiune principală formarea viitorilor profesionişti restauratori şi conservatori specializaţi în conservarea operelor de artă, în protejarea patrimoniului cultural, naţional şi de ce nu a patrimoniului universal. Departamentul oferă atât calificări la nivel de licenţă cât şi la nivel masteral. Prin Programul de mobilităţi Erasmus, UNAB are colaborări cu universităţi din Grecia (Technological Educational Institute of Athens), Italia (Academia di Belle Arte, Aquila) şi Viena (Akademie der bildenden Künste).

M.Dumbrăvician este şeful Departamentului de Restaurare - Conservare, profesionist recunoscut la nivel internaţional, expert restaurator pictură murală, este şeful proiectelor de intervenţie la Mânăstirea Humor, Mânăstirea Tismana etc., precum şi cu vastă experienţă pe şantiere internaţionale (Austria, Egipt). Corpul profesoral este alcătuit din specialişti restauratori, care sunt totodată autorităţi cu remarcabilă experienţă în acest domeniu: prof. univ. dr. Dan Mohanu, prof. univ. dr. Ioana Gomoiu - Hirsch 6.

Încă din anul 1999, UNAB este partener constant al INOE, realizând aplicaţii pe opere de artă şi îndeosebi pe monumente istorice importante (CERES, ORIZONT 2000, MENER, AMTRANS, CULTURA 2000, WATCH, VISART ş.a.).

 

Date de contact:

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
Tel: 021 312 54 29
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Calea Griviţei nr. 28, Sector 1, Bucureşti, România 010733
http://www.unarte.org/