P5 - Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi [UDJG]

UDJG SITE

 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi [UDJG] - Partener 5 - are o activitatea de cercetare ştiinţifică derulată la nivel instituţional prin proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, câştigate prin competiţii sau în parteneriat cu mediul economic. Au fost implementate, în UDJG, 84 de proiecte în cadrul a 15 programe internaţionale, 47 de proiecte în cadrul a 5 programe operaţionale, 207 proiecte în cadrul a 13 programe naţionale şi 3 proiecte din 1 program de finanţare complementară a învăţământului superior. Dintre acestea, relevante pentru IMPLEMENT sunt 9 proiecte din 3 programe internaţionale, 2 proiecte din programe operaţionale şi 3 proiecte de cercetare în cadrul programelor naţionale.

Proiectele internaţionale implementate au fost în cadrul: International programme of Joint Institute for Nuclear Research (JINR) Dubna (5 teme) şi ProTEMPUS (511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR-Modernization of Post Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes);

Proiecte operaţionale implementate: POSDRU - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Performanţă sustenabilă în cercetarea doctorală şi postdoctorală (PERFORM) şi Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învăţământul superior din filiera TURISM-MEDIU-CULTURĂ.

Proiecte internaţionale în derulare: ESA RESEARCH GRANTS: Support to the Cabauw, Intercomparison Campaign for Nitrogen Dioxide measuring Instruments 2016 (CINDI-2), Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, Belgium-BK Scientific GmbH, Institute of Environmental Physics University of Bremen, Max Planck Institute for Chemistry, Institute of Environmental Physics, University Heidelberg, DLR Remote Sensing Technology Institute (IMF), Meteorological Institute Ludwig-Maximilians-University Munich, DWD, Hohenpeissenberg Observatory, Germany-Aristotle University of Thessaloniki, Greece-Institute of Meteorology University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Boku), Austria-INTA Madrid, Instituto de Química Física Rocasolano (CSIC) Madrid, Spain-LuftBlick Innsbruck, Austria-LATMOS Guyancourt, France.

 

Date de contact:

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Tel: (+40) 336 130 108 | Fax: (+40) 236 461 353
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Strada Domnească 47, Galați
http://www.ugal.ro/