Proiect 1

ha1

PROIECT 1
Exploatarea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare autorizate pentru servicii în restaurarea şi conservarea bunurilor culturale din ţară şi străinătate

Coordonator: Institutul Naţional de Optoelectronică [INOE] - IC
Consorţiul pentru realizarea acestui proiect îi cuprinde pe toţi membrii instituţionali ai Proiectului Complex şi utilizează la capacitate maximă infrastructura fiecărui partener, care se regăseşte pe platforma erris.ro, după cum urmează:
IC (INOE): http://erris.gov.ro/certo ; http://erris.gov.ro/INOVA-OPTIMA; http://erris.gov.ro/Optospintronics;
P1 (INP): http://erris.gov.ro/National-Institute-of-Herita;
P2 (UAD): http://erris.gov.ro/CR-UAD-CLUJ-NAPOCA;
P3 (INCDTP): http://erris.gov.ro/Microbiological-Laboratory;
http://erris.gov.ro/Textile-Chemistry-and-Enviro
http://erris.gov.ro/Physical-chemical-Laboratory
http://erris.gov.ro/Physical-mechanical-Laboratory
http://erris.gov.ro/Leather-Research-Department
P4(UNAB): http://erris.gov.ro/Conservation-Research-Center ;
P5(UDJG): http://erris.gov.ro/European-Centre-of-Excellenc-1

Realizarea proiectului se va concretiza prin:
→ Realizarea unei Platforme pentru transferul, accesarea şi exploatarea datelor (PTAE) în reţeaua naţională, de către operatori culturali de stat şi privaţi - care se doreşte a fi instrumentul prin care rezultatele validate ale cercetărilor asupra patrimoniului să fie înregistrate alături de documentaţia care prezintă istoricul bunurilor culturale studiate.
→ Elaborarea unui pachet de Proceduri de intervenţie, documentare şi urmărire în timp, în acord cu standardele europene CT 380 - care se va adresa deopotrivă restauratorilor, conservatorilor, arheologilor, curatorilor şi muzeografilor - ca urmare a faptului că numeroase prevederi ale standardelor aflate în vigoare în prezent, sunt în foarte mare măsură necunoscute.
→ Elaborarea unei Metodologii de validare a rezultatelor cercetării ştiinţifice pentru aplicaţii în restaurare-conservare, construite pe baza unor studii de caz, analizate prin participarea tuturor membrilor consorţiului şi interpretată critic. Selecţia studiilor de caz se va face astfel încât să implice competenţele tuturor partenerilor şi să acopere o problematică de maximă utilitate, pentru gestionarea atât a patrimoniului mobil, cât şi a patrimoniului imobil.
Dezvoltarea infrastructurii specializate pentru operarea laboratorului mobil aeropurtat şi pentru arheologia acvatică va presupune: identificarea soluţiilor constructive pentru creşterea performanţelor sistemului de investigaţii şi de documentare complexă prin survol, a standului pentru cercetarea condiţiilor limită de caracterizare a materialelor pentru analiză subacvatică, precum şi realizarea montajelor şi testarea lor.
→ Elaborarea programelor de urmărire cu implementarea mijloacelor de cercetare avansate şi aplicarea lor în studiile de caz cercetate - rezultatul este valoros, util şi aplicabil direct pentru cazul analizat. Programul de urmărire va cuprinde achiziţia datelor, a căror analiză va conduce în primul rând la o strategie corectă de conservare sau restaurare (după caz), dar se va urmări şi analiza datelor care pot indica mecanismele sau rata de degradare. Datele se vor arhiva pe platforma PTAE (contribuind la dezvoltarea acesteia şi vor demontând modul de funcţionare). Subliniem aici că proiectul şi-a propus realizarea PTAE, încă din prima etapă pentru a o îmbogăţi, nu numai cu datele existente în portofoliile partenerilor şi cu a celor atrase, dar şi prin însuşi volumul de date acumulate în timpul cercetării, acesta fiind şi rolul dar şi modul de alimentare cu date al platformei;
Modelul laboratorului mobil specializat pentru controlul/supravegherea şi avertizarea biocontaminărilor - capacitatea de operare in situ, cu o funcţionalitate perfect egală cu cea din condiţiile de laborator şi dezvoltarea continuă a capacităţii de operare a laboratorului mobil ART4ART. Bioteca va fi o colecţie de date (cu precădere informaţii imagistice - hiperspectrale şi spectroscopice, într-o primă etapă) care va ajuta la dezvoltarea cercetărilor privind determinarea şi discriminarea cu viteză a biodegradărilor şi a contaminărilor în faze incipiente.
Conferinţă cu participare internaţională şi cu prezentarea implementării cercetării ştiinţifice în strategia de conservare-restaurare-administrare a bunurilor culturale şi Târg internaţional pentru echipamente, servicii şi materiale pentru restaurare-conservare.