Proiect 2

ha2

PROIECT 2
Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi acordarea de asistenţă tehnică prin elaborarea procedurilor de lucru şi programelor de urmărire în timp pentru operatori culturali de stat şi privaţi

Coordonator: Institutul Naţional al Patrimoniului [INP] - Partener 1
Proiectul 2 este un proiect component al proiectului complex cu titlul "Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica restaurării şi conservării bunurilor culturale" (IMPLEMENT).
Consorţiul pentru realizarea acestui proiect îi cuprinde pe toţi membrii instituţionali ai proiectului complex.

Proiectul rezidă prin două componente interdependente, care converg spre îmbunătăţirea continuă a procesului complex de protejare-cercetare-conservare a patrimoniului cultural. Primul element se concentrează asupra caracterului inovator al procesului de implementare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în cadrul domeniului conservării-restaurării patrimoniului cultural material. Al doilea element inovator este sistemul de asistenţa tehnică bazat pe proceduri de lucru şi pe programe de urmărire în timp a obiectivelor de patrimoniu cultural material, pus la dispoziţia operatorilor culturali publici şi privaţi.
Proiectul permite pe de o parte valorificarea experienţei îndelungate şi vaste a INP în proiectarea şi implementarea operaţiunilor de conservare sau restaurare a patrimoniului cultural imobil şi în gestionarea patrimoniului mobil, iar pe de altă parte testarea şi/sau aplicarea procedurilor şi programelor elaborate la o bază largă şi relevantă de obiecte aparţinând patrimoniului cultural.

Realizarea proiectului cuprinde 7 etape:
→ "Construirea registrului potenţialelor laboratoare/centre autorizate şi în curs de autorizare pentru investigaţii şi cercetări în domeniul prioritar al bunurilor culturale" îşi propune printr-o parte a activităţilor sale: să elaboreze o structură a serviciilor solicitate/ofertate (asigurând diversitatea categoriilor de bunuri culturale şi de servicii), să promoveze la scară naţională instrumentului realizat (sub forma pilot a Registrului Laboratoarelor şi Centrelor) şi să promoveze serviciile sale la scară internaţională (prin intermediul unor organizaţii sau reţele de prestigiu precum: CCIR, ICOM, ICOMOS, E-RIHS).
→ Implementarea unor protocoale de cercetare în vederea monitorizării, intervenţiei şi controlul intervenţiei pe monumentele istorice, pe de o parte şi întocmirea unui ghid pentru elaborarea programelor de urmărire pe de altă parte.
→ Implementarea protocoalelor de cercetare pentru monitorizarea, intervenţia şi controlul intervenţiilor în cazul siturilor arheologice precum şi elaborarea ghidului pentru elaborarea programelor de urmărire.
→ Implementarea protocoalelor de cercetare pentru monitorizarea, intervenţia şi controlul intervenţiilor în cazul patrimoniului mobil - pictură pe lemn, pânză, carte, textile, pielărie, obiecte arheologice - precum şi a ghidului pentru elaborarea programelor de urmărire.
→ Verificarea şi aprobarea materialelor propuse pentru intervenţii de restaurare şi elaborarea Ghidului pentru alegerea şi testarea materialelor, verificarea comportării în timp, testarea prin îmbătrânire accelerată.
→ Organizarea şi coordonarea campaniilor internaţionale / regionale pilot
→ Organizarea de stagii de colaborare privind evidenţa şi managementul bunurilor de patrimoniu prin programe tematice specifice - Laborator Deschis, Amfiteatru Deschis, Muzeu Deschis, Şantier Deschis.