Proiect 3

ha3

PROIECT 3
Formare profesională şi calificare profesională superioară pentru restaurare-conservare bunuri culturale prin exploatarea infrastructurii, valorificarea, difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării

Coordonator: Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca [UAD] - Partener 2
Proiectul 3 este un proiect component al proiectului complex, cu titlul "Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica restaurării şi conservării bunurilor culturale" (IMPLEMENT).

Plecând de la înţelegerea patrimoniului cultural ca o componentă esenţială în procesul de dezvoltare identitară a unei societăţi date şi având convingerea că o administrare eficientă a patrimoniului cultural şi a instituţiilor implicate în cercetarea, conservarea şi restaurarea acestuia poate deveni un factor important de dezvoltare economică, problematica asumată de Proiectul 3 vizează îmbunătăţirea cadrelor de formare şi calificare profesională a personalului ce lucrează în slujba prezervării patrimoniului cultural, a dezvoltării continue a competenţelor profesionale şi de cercetare a studenţilor din departamentele de profil din cadrul universităţilor de artă, precum şi a actualilor conservatori şi restauratori de componente artistice.

Proiectul se dezvoltă în 7 etape:
"Elaborarea şi implementarea modelului de pregătire profesională superioară şi specializare pentru studenţi din ţară şi străinătate" are în vedere lărgirea ofertei educaţionale a instituţiei partenere 3 (Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca oferă în prezent un program de studii universitare de licenţă şi unul de studii universitare de masterat în domeniul Conservare şi restaurare) prin elaborarea şi obţinerea avizului pentru curs de pregătire profesională pentru atestatul de restauratori bunuri culturale (în echipe comune între parteneri) - Conform COR. Adiţional se preconizează organizarea unui Master-Class pentru personalul cu experienţă şi vechime în practica restaurării ce va fi monitorizat în vederea optimizării ediţiilor viitoare ale acestuia.
→ Activităţi destinate pentru conceperea şi operaţionalizarea atelierelor in situ şi a laboratoarelor online de pregătire, coroborate cu programa universitară, sunt menite să identifice nevoile de formare postuniversitară la orizontul anului 2020.
Programul de implementare a normelor de conservare preventivă, conservare activă coroborate cu cercetările de mediu, normele şi standardele europene în vigoare se va dezvolta prin realizarea unor activităţi precum: cercetări de mediu, microclimat şi calitatea aerului în muzee, galerii, monumente de cult - studiu comparativ pentru stabilirea urgenţelor în practica şi direcţionarea eforturilor de specializare; identificarea factorilor de risc şi ghid pentru elaborarea planului de conservare preventivă - instrumente inteligente de monitorizare (propunerea utilizării unor generaţii noi de senzori integraţi, senzori inteligenţi etc.); elaborare proiect pilot de organizare a şcolilor de restaurare (cursuri curente din universităţile de profil) în ateliere de artă sacră etc.
→ Două etape vor cuprinde activităţi orientate spre programul comun multianual pentru transferul rezultatelor cercetării ştiinţifice în pregătirea superioară de specialitate cu titulatura "Faraday", respectiv spre dezvoltarea laboratorului de microbiologie pentru servicii în restaurare-conservare.
→ Activităţile incluse în ultimele două etape vizează implementarea TRL-uri la programele educaţionale nou înfiinţate şi realizarea de stagii de colaborare-formare profesională şi universitară.