Proiect 4

ha4

PROIECT 4
"Valorificarea prin inovare şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării în domeniul restaurării-conservării materialelor colagenice şi textilelor"

Coordonator: Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie [INCDP] - Partener 3
Proiectul 4 este un proiect component al proiectului complex, cu titlul "Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica restaurării şi conservării bunurilor culturale" (IMPLEMENT).

Datorită structurii lor organice, artefactele de patrimoniu din colagen (pielea, pergamentul şi blănurile) şi textile (in, cânepa, mătase, lâna) se deteriorează în timp sub acţiunea cumulată a factorilor ambientali (radiaţii luminoase, căldură, umiditate, poluanţi atmosferici), a agenţilor biologici (fungi, bacterii, rozătoare, insecte), a materialelor adăugate în procesul de fabricare, dar şi datorită substanţelor chimice utilizate în tratamentele de conservare sau restaurare. Procesele repetate de oxidare şi hidroliza, induse de factorii mai sus menţionaţi, conduc în final la denaturarea sau gelatinizarea colagenului din piele sau pergament, dar şi la degradarea materialelor textile proteice şi anume la pierderea structurii organizate a triplului helix al acestuia, până la conversia în gelatină, cu consecinţe grave asupra integrităţii obiectului respectiv.
Ideal este ca evaluarea deteriorării să se realizeze prin tehnici de analiză nedistructive, care să nu implice prelevarea de probă sau manipularea excesivă a obiectului. Însă, de cele mai multe ori, informaţiile furnizate de tehnicile nedistructive sunt imprecise şi incomplete şi, de aceea, prelevarea de probe este permisă, însă trebuie efectuată în condiţii de maximă responsabilitate şi, în general, este necesară respectarea condiţiei obţinerii unui maxim de informaţie cu un consum minim de probă.
Originalitatea proiectului constă în evaluarea gradului de deteriorare pe toate nivelele structurale ale materialelor organice (textile colagenice) printr-un sistem de tehnici corespondente. La o cantitate de probă de aproximativ 5mg disponibilă şi acces la toate tehnicile de analiză, obiectul de patrimoniu este evaluat atât nedistructiv (analiză vizuală şi FTIR-ATR, RMN) cât şi micro-distructiv (MHT, micro DSC şi DSC în flux de azot, SEM), pentru a obţine o imagine corectă şi completă a deteriorării structurii obiectelor de patrimoniu din pergament şi piele, textile şi blănuri ca urmare a îmbătrânirii naturale şi/sau provocate de factorul uman sau de evenimente de tip catastrofic (inundaţii, incendii, cutremure etc.).

Proiectul este structurat în 3 etape:
→ Partenerii INCDTP, INP, INOE, vor stabili, prin metode complementare, metodologia de caracterizare si diagnosticare a bunurilor culturale din materiale colagenice si textile.
→ Se va realiza protocolul de testare şi urmărire în timp a comportării materialelor pentru restaurarea bunurilor culturale din materiale colagenice şi textile şi elaborarea bazei de date polivalente (PTAE) de către toţi partenerii proiectului.
→ Se validează prin metode complementare a metodologiei de caracterizare şi diagnosticare a bunurilor culturale din materiale colagenice şi textile, popularea bazei de date polivalente. Implementarea de bune practici de conservare va fi realizată de către consorţiul proiectului.