Proiect 5

ha5

PROIECT 5
Valorificare prin inovare şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării în domeniul conservării şi restaurării

Coordonator: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti [UNAB] - Partener 4
Proiectul 5 este un proiect component al proiectului complex, cu titlul "Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica restaurării şi conservării bunurilor culturale" (IMPLEMENT).

Proiectul îşi propune evaluarea patrimoniului cultural naţional, testarea noilor tehnologii/metodologii de conservare şi restaurare şi elaborarea unei strategii de tratament.
Elementul de noutate al acestui proiect se reflectă în: acumularea de date noi privind natura materialelor originale, a materialelor folosite în tratamentul operelor de artă, în cercetarea şi evaluarea comportamentului acestora în timp şi în realizarea unei baze de date accesibile specialiştilor acestui domeniu.
Planul de lucru al proiectului cuprinde 8 etape. Proiectul se axează pe două categorii mari de suport material: prima-face referire la artefacte/elemente/decoraţiuni realizate din piatră (sau material litic) şi a doua categorie - care desemnează pictura murală. Pentru ambele categorii se vizează stabilirea şi validarea metodologiei de caracterizare şi diagnosticare a elementelor, realizarea unui protocol de testare şi urmărire în timp a comportării materialelor pentru conservarea şi restaurarea operelor de artă realizate din piatră / a picturilor murale, şi crearea unor baze de date referitoare la caracterizarea şi discriminarea materialelor folosite în restaurarea obiectelor din piatră / a picturii murale.
Activităţilor menţionate anterior li se subscriu obiective specifice care presupun:
confirmarea datelor privind caracteristicile materiei originale pentru obiectele din piatră;
efectuarea măsurătorilor necesare caracterizării in situ a proceselor şi formelor de degradare ale materialului litic (fenomene de decoeziune, pierdere a aderenţei, prezenţa biodeteriogenilor, modificări de natură cromatică etc.);
aplicarea lanţului de măsurători şi analize fizico-chimice;
testare unui număr de materiale/ număr de cazuri complementare pentru stabilirea naturii originare a materialului litic dar şi a factorilor interni şi/sau externi ce acţionează asupra operelor de artă;
selectarea unor eşantioane/ probe din categoriile mari de piatră şi caracterizarea elementelor specifice;
aplicarea procedurilor standard de îmbătrânire accelerate, evaluarea comportării şi a riscurilor asociate la aplicarea neconformă;
realizarea unui protocol de testare şi urmărire în timp a comportării materialelor pentru conservarea şi restaurarea operelor de artă realizate din piatră;
crearea unei baze de date referitoare la caracterizarea şi discriminarea materialelor folosite la restaurarea obiectelor din piatră;
stabilirea şi validarea metodologiei de caracterizare şi diagnosticare pe pictură murală;
selecţia şi caracterizarea materialelor specifice pentru pictură murală;
aplicarea procedurilor standard de îmbătrânire accelerată, apoi evaluarea comportării şi a riscurilor la aplicarea neconformă;
realizarea unui protocol de testare şi urmărire în timp a comportării materialelor pentru restaurare pictură murală;
construirea şi dezvoltarea bazei de date pentru pictură murală.
Bazele de date prevăzute reprezintă o parte importantă a proiectului, şi vor necesita o atenţie sporită, având în vedere faptul că ajută la crearea de reţele valoroase de inovare, sprijinind astfel studiile privitoare la metodele de lucru şi de măsurare a datelor. Mai mult decât atât, ele permit explorarea de subiecte neprevăzute în planul iniţial, prin posibilitatea permanentă de creare a noi seturi de date, astfel crescând şi şansele de cooperare internaţională (fiind prevăzută şi posibilitatea asocierii la baze de date internaţionale şi la PTAE).