rezultat

timeline etapa2019

REZUMAT ETAPĂ 2019

În cadrul Etapei 2 a proiectului IMPLEMENT au fost desfăşurate un număr de 30 de activităţi, în cadrul celor cinci proiecte componente, conform planului de realizare. Descrierea ştiinţifică şi tehnică pune în evidenţă principalele rezultate ale etapei la nivelul proiectului complex, pe fiecare proiect component, şi gradul de realizare al indicatorilor. În cadrul proiectului complex au fost create 12 posturi noi, în cadrul acestei etape fiind ocupate ultimele două dintre acestea, finalizarea concursului de angajare pentru ultimele două poziţii având loc la începutul anului 2019. De asemenea, datorită fluctuaţiei de personal, partenerul INCDTP a reorganizat concursul de angajare pentru una dintre noile poziţii.
Principalele rezultate ale acestei etape sunt trecute în revistă în cele ce urmează. Rezultatele includ testarea, optimizarea şi promovarea platformei electronice pentru transferul, accesarea şi exploatarea datelor în reţeaua naţională (PTAE) către grupurile ţintă, realizarea şi implementarea de metode, proceduri de lucru şi ghiduri de bună practică pe diverse bunuri de patrimoniu - pictură murală, materiale litice, materiale colagenice şi textile. O atenţie deosebită a fost acordată, de asemenea, instruirii prin ateliere on-line şi in-situ, care au permis accesul la platforma PTAE pentru cercetători, cadre universitare, studenţi, experţi restauratori interesaţi de rezultatele obţinute în cadrul proiectului. A fost de asemenea lansată o nouă publicaţie periodică, revista implementArt, în coordonarea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
Principalii indicatori ai etapei includ:
- 1 model funcţional, platforma cu baze de date inclusă
- 4 prezentări la conferinţe naţionale
- 5 articole
- 1 comunicare orală - lecţie invitată la conferinţă internaţională
- 9 comunicări tip poster la conferinţe internaţionale
- 1 comunicare orală la conferinţă internaţională
- 2 metode de lucru
- 8 procese verbale care atestă transferul/implementarea rezultatelor la beneficiari
- 2 cereri de brevet depuse la OSIM
- 1 laborator dezvoltat
- 1 model de exploatare date
- 1 procedură de lucru pentru practicieni
- 1 ghid privind standardele în domeniu
- 6 proceduri de lucru
- 1 publicaţie periodică
- 2 newsletter-uri
- 2 şantiere organizate în parteneriat cu administratori situri şi monumente
- 3 rapoarte de cercetare
- 2 baze de date
- 1 seminar ştiinţific organizat
- 2 portofolii de analiză
- 1 carte
- 2 capitole de carte
- 3 workshop-uri organizate
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin diferite căi: participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale cu lucrări orale şi postere, publicarea de articole ştiinţifice în jurnale de specialitate, organizarea unui seminar ştiinţific şi organizarea de ateliere on-line şi in situ.