rezultat

DISEMINARE

Articole indexate ISI/BDI

Articol ISI: I. Huică, I.M. Cortea, L. Ratoiu, L. Ghervase, R. Rădvan, D. Mohanu (2020) In search of the original painting: a multidisciplinary approach, Microchemical Journal, 155. DOI: 10.1016/j.microc.2020.104685.
Articol ISI: I.M. Cortea, L. Ghervase, L. Ratoiu, M. Dinu, R. Rădvan (2020) Uncovering hidden jewels: an investigation of the pictorial layers of a 17th-century Ruckers-Taskin harpsichord, Heritage Science, 8. DOI: 10.1186/s40494-020-00401-3.
Articol ISI: L. Ghervase, M. Dinu, C. Borş. L.M. Angheluţă, R. Rădvan, I.M. Cortea (2020) Investigation on metal adornments from ancient Eastern Europe, Frontiers in Materials. DOI: 10.3389/fmats.2020.600913.
Articol ISI:C. Serendan, C. Firea, S. Isvanca, A. Chelmuş, Original colours and paintings techniques of two 17th century post-Byzantine icons, in Acta Artis Academica, 2020. - lucrare în evaluare
Articol BDI:L. Miu, E. Badea, C. Şendrea, M.C. Micu, S.M. Păunescu, I.M. Caniola (2020) The behavior of sheep leather parchment to artificial ageing, Leather and Footwear Journal, 20(3), pp. 313-322. DOI: 10.24264/lfj.20.3.9.
Articol BDI: L. Miu, E. Badea, C. Şendrea, Characterization of new and artificial aged parchments, Leather and Footwear Journal, 20(2), pp. 197-204. DOI: 10.24264/lfj.20.2.10.
Articol BDI:M.C. Lite, I.M. Săndulache, L.O. Secăreanu, E.C. Mitran, O. Iordache, E. Perdum (2020) Accelerated weathering tests on protein fibers, Annals of the University of Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork, 21(1), pp. 55-60.
Articol BDI:L. Miu, E. Badea, S.M. Păunescu, C. Şendrea, M.C. Micu, I.M. Caniola, A. Moldovan (2020) Parchment, the famous writting support: from ancient times to present, Annals of the University of Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork, 21 (2), pp. 87-92.
Articol BDI: D.E. Constantin, M. Timofti, A. Roşu (2020) Atmospheric space observations over the World Heritage Sites in danger, in Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics. - lucrare acceptată
Articol BDI: A. Chelmuş, 3D GPR models generated from 2D profiles validation through archaeological excavation, in Proceedings of the 13th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE 2020). - lucrare în evaluare
Alte publicaţii
Capitol de carte: D.C. Ilieş, G.V. Herman, T. Caciora, A. Ilieş, L. Indrie, J. Wendt, A. Axinte, M. Diombera, C. Lite, Z. Berdenov, A. Albu, Considerations Regarding the Research for the Conservation of Heritage Textiles in Romania, in Waste in Textile and Leather Sectors, ed. Ayşegül Körlü, IntechOpen, 2020 (ISBN: 978-1-78985-244-8) DOI: 10.5772/intechopen.91393.
Proceedings:L. Angheluţă, Good practices, limits and risks of 3D digitization in the continuous documentation of Cultural Heritage, in Optoelectronics into a powerful economy - Book of Proceedings, ed. R. Rădvan, AGIR Publishing House, 2020, pp. 321-328 (ISBN: 978-973-720-822-4).
Proceedings: R. Iosipescu, A. Chiricuţă, A. Ţânţăreanu, I. Petrescu, A. Pop, M. Ciornei, M. Ducă, Science, Practice and Public Administration in the Field of Cultural Heritage Protection - the case of IMPLEMENT Project, in Optoelectronics into a powerful economy - Book of Proceedings, ed. R. Rădvan, AGIR Publishing House, 2020, pp. 331-335 (ISBN: 978-973-720-822-4).
Proceedings: L.C. Ratoiu, Uncovering Layers of the Past. Spectral Imaging Techniques for Artworks Investigation, in Optoelectronics into a powerful economy - Book of Proceedings, ed. R. Rădvan, AGIR Publishing House, 2020, pp. 349-356 (ISBN: 978-973-720-822-4).

Comunicări la conferinţe internaţionale

Comunicare orală: A. Chelmuş, 3D GPR models generated from 2D profiles validation through archaeological excavation, 13th International Conference on the Developments on eSystems Engineering (DeSE2020), 13-17 Dec 2020. - conferinţă online
Comunicare orală: L. Angheluţă, Good practices, limits and risks of 3D digitization in the continuous documentation of Cultural Heritage, Optoelectronics into a powerful economy, 20-23 Oct 2020. - conferinţă online
Comunicare orală: L.C. Ratoiu, Uncovering Layers of the Past. Spectral Imaging Techniques for Artworks Investigation, Optoelectronics into a powerful economy, 20-23 Oct 2020. - conferinţă online
Comunicare orală: R. Iosipescu, A. Chiricuţă, A. Ţânţăreanu, I. Petrescu, A. Pop, M. Ciornei, M. Ducă, Science, Practice and Public Administration in the Field of Cultural Heritage Protection - the case of IMPLEMENT Project, Optoelectronics into a powerful economy, 20-23 Oct 2020. - conferinţă online
Comunicare orală: M.C. Micu, C. Carşote, S.M. Păunescu, I.M. Caniola, L. Miu, E. Badea, Characterisation of archaeological leather. A multi-technique approach for a case study involving Medieval artefacts from Romania and Ukraine, 26th EAA (European Association of Archaeologists) Virtual Annual Meeting, 24-30 Aug 2020. - conferinţă online
Comunicare orală: E. Badea, C. Carşote C. Şendrea, N. Proietti, V. Di Tullio, Archaeological leather degradation: an experimental approach using ATR-FTIR, micro-DSC, solid state and unilateral NMR, 26th EAA (European Association of Archaeologists) Virtual Annual Meeting, 24-30 Aug 2020. - conferinţă online
Comunicare tip e-poster: V. Atanassova, I. Cortea, M. Dinu, Laser removal of marker tags from a contemporary graffiti painting, 21-st International Conference and School on Quantum Electronics "Laser Physics and Applications", 21-25 Sep 2020. - conferinţă online
Comunicare tip e-poster: M. Timofti, A. Roşu, D.E. Constantin, C. Iticescu, Preliminary of the indoor microclimate studies and outdoor studies nearby of some of the cultural heritage objects located on Romania territory, 22th International Conference on Cultural Heritage Management and Conservation, 4-5 Aug 2020. - conferinţă online

Brevete naţionale depuse

 Procedeu de analiză LIBS in situ a compoziţiei chimice a obiectelor submersate, autori: M. Dinu, R. Rădvan, nr. de înregistrare OSIM A/00353 din 23.06.2020.

Workshop-uri

Workshop - Forma pilot a Registrului laboratoarelor şi centrelor de cercetare în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului cultural din România, realizat de Institutul Naţional al Patrimoniului în data de 19.11.2020. - online
Workshop - Optoelectronics in Heritage Science. Workshop organizat de INOE 2000 împreună cu Institutul Naţional al Patrimoniului şi Universitatea de Artă din Bucureşti în data de 23 Oct 2020, în cadrul conferinţei internaţionale Optoelectronics into a Powerful Economy. - online
Workshop - Ghid pentru elaborarea programului de urmărire a comportării în timp a obiectelor din patrimoniul mobil, realizat de Institutul Naţional al Patrimoniului în data de 09.11.2020. - online
Seminar ştiinţific - Evaluarea riscurilor şi implementarea de bune practici de conservare în arhive, biblioteci şi muzee, organizat de INCDTP-ICPI la sediul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Profesională Bucureşti în data de 28 Oct 2020.
Workshop - Ghid pentru elaborarea programului de urmărire a comportării în timp a siturilor arheologice, desfăşurat în cadrul Şcolii de vară de la conacul Cantacuzino-Paşcanu, Cepleniţa, jud. Iaşi, în perioada 30.08.2020 - 05.09.2020. Evenimentul a fost organizat de Institutul Naţional al Patrimoniului şi Ministerul Culturii.
Workshop - Ghid pentru elaborarea programului de urmărire a comportării în timp a monumentelor istorice, desfăşurat în cadrul Şcolii de vară de la conacul Cantacuzino-Paşcanu, Cepleniţa, jud. Iaşi, în perioada 23.08.2020 - 29.08.2020. Evenimentul a fost organizat de Institutul Naţional al Patrimoniului şi Ministerul Culturii.
Workshop - Advanced Approaches for Cultural Heritage Conservation organizat de INOE 2000 în colaborare cu Academia de Ştiinţe din Bulgaria în data de 28 Mai 2020. - online
Workshop organizat în data de 10 Ian 2020 de INOE 2000 în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti în vederea prezentării platformei online IMPLEMENT DB şi a utilizării acesteia.

Alte evenimente de diseminare

Târg de servicii, echipamente, tehnici, metode şi materiale, târg organizat on-line de INOE 2000 în data de 02.12.2020
 Şcoală de vară organizată de Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie (INCTDP) în cadrul Cursului de caligrafie şi design floral, în data de 13 Sep 2020.
 L. Angheluţă, Platforma online dezvoltată de INOE 2000 pentru valorizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice asupra bunurilor culturale, în Market Watch, Noiembrie 2020, nr. 229, pp. 28-30

Premii

Medalie de argint pentru proiectul IMPLEMENT în cadrul Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii ,,TRAIAN VUIA" Timişoara, ediţia a VI - a, 13-15 Oct 2020.
Medalie de aurpentru cererea de brevet "Procedeu de analiză LIBS in situ a compoziţiei chimice a obiectelor submersate", autori: M. Dinu, R. Rădvan, nr. de înregistrare OSIM A/00353 din 23.06.2020, în cadrul Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii ,,TRAIAN VUIA" Timişoara, ediţia a VI - a, 13-15 Oct 2020.
Medalie de aurpentru cererea de brevet "Procedeu economic de inginerie inversă pentru studiul obiectelor textile de patrimoniu, pe baza urmelor imprimate în ceramică", autori: L. Angheluţă, R. Rădvan, nr. de înregistrare OSIM A00262 /24.04.2019, în cadrul Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii ,,TRAIAN VUIA" Timişoara, ediţia a VI - a, 13-15 Oct 2020.
Medalie de aurpentru cererea de brevet "Metodă complexă de identificare, caracterizare şi cartare a obiectelor policrome multistrat, de la nivel macroscopic la nivel microscopic", autori M. Dinu, R. Rădvan, L.C. Ratoiu, nr. de înregistrare OSIM A00638/09.10.2019, în cadrul Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii ,,TRAIAN VUIA" Timişoara, ediţia a VI - a, 13-15 Oct 2020.