rezultat

REZUMATUL ETAPEI TREI

În cadrul Etapei 3 a proiectului IMPLEMENT au fost desfăşurate un număr de 27 de activităţi, în cadrul celor cinci proiecte componente, conform planului de realizare. Descrierea ştiinţifică şi tehnică pune în evidenţă principalele rezultate ale etapei la nivelul proiectului complex, pe fiecare proiect component, şi gradul de realizare al indicatorilor.

Principalele rezultate ale acestei etape sunt trecute în revistă în cele ce urmează. Rezultatele includ optimizarea, extinderea şi promovarea produsului PTAE către grupurile ţintă, realizarea şi implementarea de metode, proceduri, protocoale de lucru şi ghiduri de bună practică în domeniile patrimoniului cultural - monumente istorice, situri arheologice, patrimoniu mobil (pictură pe lemn, pânză, carte, textile, pielărie, obiecte arheologice).

Au fost organizate workshop-uri cu practicieni şi formatori din domeniul restaurării-conservării şi au fost încheiate acorduri cu comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii. O atenţie deosebită a fost acordată, de asemenea, şi instruirii prin ateliere on-line şi in-situ, care au permis accesul la platforma PTAE pentru cercetători, cadre universitare, studenţi, experţi restauratori interesaţi de rezultatele obţinute în cadrul proiectului. Tot în această etapă a fost organizată o conferinţă cu participare internaţională, respectiv prima ediţie a târgului de servicii, echipamente, tehnici, metode şi materiale pentru restaurare-conservare.

Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin diferite căi: participarea la conferinţe internaţionale cu lucrări orale şi postere, publicarea de articole ştiinţifice, publicarea unor capitole în volum, organizarea unui seminar ştiinţific şi a unei şcoli de vară, organizarea mai multor workshop-uri cu specialişti din domeniu.

Au fost realizate:
- 10 articole (4 ISI/6 BDI)
- 3 capitole publicate în volum
- 8 comunicări la conferinţe internaţionale
- 1 cerere de brevet depusă la OSIM
- 4 premii în cadrul unor saloane de inventică
- 1 conferinţă internaţională organizată
- 1 târg de servicii, echipamente, tehnici, metode şi materiale organizat
- 3 expoziţii
- 3 demonstraţii
- 3 mese rotunde
- 2 metode de lucru
- 3 proceduri de lucru
- 2 workshop-uri pentru instruirea utilizatorilor
- 3 workshop-uri cu practicieni şi formatori din domeniul restaurării-conservării
- 2 acorduri cu comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii
- 1 film explicativ
- 3 rapoarte de cercetare
- 1 set de bune practici de conservare în arhive, biblioteci şi muzee
- 1 plan de eliminare a riscurilor în arhive, biblioteci şi muzee
- 1 procedură de eliminare a riscurilor în arhive, biblioteci şi muzee
- 1 şcoală de vară organizată
- 1 seminar ştiinţific organizat
- 1 bază de date - caracterizare şi discriminare materiale restaurare piatră
- 1 lucrare de master coordonată în co-tutelă
- lansarea în explodare a platformei PTAE
- implementarea platformei prin accesarea infrastructurii de cercetare în contextul unor cursuri pilot
- optimizarea platformei PTAE (cu PV de implementare)
- popularea bazei de date PTAE
- 2 programe de urmărire şi control (cu PV de implementare)
- punere în funcţiune infrastructură nou dezvoltată
- 2 programe acces open-laborator extins
- implementarea structurii complete şi cea minimală pentru laboratorul de specialitate
- implementarea rezultatelor în studii de caz