rezultat

REZUMAT ETAPĂ 2021
În cadrul Etapei 4 a proiectului IMPLEMENT au fost desfăşurate un număr de 8 de activităţi, în cadrul celor cinci proiecte componente, conform planului de realizare. Descrierea ştiinţifică şi tehnică pune în evidenţă principalele rezultate ale etapei la nivelul proiectului complex, pe fiecare proiect component, şi gradul de realizare al indicatorilor.
Principalele rezultate ale acestei etape sunt trecute în revistă în cele ce urmează. Rezultatele includ un eveniment online de promovare şi diseminare a rezultatelor şi principalelor concluzii ale acestui proiect complex, actualizarea şi întreţinerea bazei de date asociate platformei IMPLEMENT, dezvoltarea unei noi baze cu materiale destinate picturii murale, diseminarea prin articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI şi nu numai, dar şi un plan referitor la dezvoltarea serviciilor prestate de diferite organisme specializate în domeniul conservării şi restaurării bunurilor de patrimoniu cultural.
Principalii indicatori ai etapei includ:
 3 articole (2 ISI, unul publicat în X-Ray Spectrometry şi 1 trimis spre publicare în Radiation Physics and Chemistry /1 BDI publicat în Annals of University of Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork)
 3 comunicări la conferinţe internaţionale: 1 la XLII National Conference on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics, desfăşurată online şi 2 acceptate la International Radiation Symposium (IRS 2020), care a fost amânată pentru anul 2022
 2 comunicări la conferinţe naţionale, care vor fi prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale de Conservare - Restaurare „Doina Darvaş" - CONScience 2021 şi Conferinţei "Tradiţie, istorie, armată" organizată de Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I, ediţia a VII a
 1 conferinţă internaţională organizată ca eveniment de închidere a proiectului, în data de 28.06.2021
 proceedings conferinţă, publicat în cadrul seriei Worldwide Open Workshop with Advanced Techniques for Cultural Heritage, Ed. UNARTE, 2021, ISBN: 978-606-720-071-3
 plan de dezvoltare a serviciilor la nivel national, realizat pe baza datelor introduse în Registrul centrelor/laboratoarelor
 utilizarea platformei proiectului în şcoala doctorală din Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, în cadrul unor şedinţe cu doctoranzi au avut posibilitatea să încarce pe platformă propriile studii de caz - parte din lucrările Disertatie
 raport de mentenanţă bază de date PTAE - pe măsură ce numărul de studii de caz a crescut, au fost identificate câteva puncta slabe ale platformei, care au fost remediate în cadrul acestei faze, prin introducerea suportului pentru utilizarea diacriticelor, modificarea modului de introducere a datelor, mărirea limitei de upload a fişierelor, introducerea unui sistem de etichetare, implementarea unui design mult mai intuitiv şi atractiv pentru afişarea elementelor din baza de date
 populare bază de date - au fost introduce noi studii de caz, ajungându-se în prezent la 111 intrări - http://certo.inoe.ro/implement_ppta/
 popularizare bază de date
 dezvoltare bază de date - materiale pictură murală, disponibilă online la adresa https://restmat.cloudhat.eu/
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin diferite căi: participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale cu lucrări orale şi postere, publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate, participare la târguri de inventică.