Rezumat final proiect complex

Printre cele mai importante obiective atinse în cadrul acestui proiect a fost crearea, testarea şi promovarea Platformei electronice pentru transferul, accesarea şi exploatarea datelor în reţeaua naţională către operatori culturali (PTAE), pornind în primă fază de la dezvoltare şi perfecţionarea modelului digital de raportare a datelor. Platforma online a fost dezvoltată sub forma unui website care comunică cu o bază de date relaţionate. Baza de date a fost creată pentru a stoca, administra şi genera fişe personalizate de informaţii pentru intrări ce ţin de patrimoniul cultural (bunuri de patrimoniu cultural). Unul dintre obiectivele realizării acestei baze de date a fost de a servi oricărui tip de item de patrimoniu (mobil sau imobil) şi care să ţină cont (pentru filtrări şi căutări avansate) de structura, tipul şi compoziţia materialelor constituente. O altă cerinţă a fost posibilitatea înregistrării istoricului intervenţiilor şi al investigaţiilor derulate asupra fiecărei intrări.
Baza de date asociată acestei platforme, IMPLEMENT DB, a fost creată cu scopul de a stoca, administra şi genera fişe personalizate de informaţii pentru obiecte din patrimoniul cultural şi poate fi accesată la următorul link: http://certo.inoe.ro/implement_ppta/. Unul dintre obiectivele realizării acestei baze de date a fost de a servi oricărui tip de obiect de patrimoniu (mobil sau imobil) şi care să ţină cont (pentru filtrări şi căutări avansate) de structura, tipul şi compoziţia materialelor constituente. O altă cerinţă a fost posibilitatea înregistrării istoricului intervenţiilor şi al investigaţiilor derulate asupra fiecărui obiect. După lansarea bazei de date partenerii din consorţiu au avut acces în a completa şi utiliza baza de date, inclusiv în cadrul Şcolilor Doctorale, studenţii fiind instruiţi şi având posibilitatea de introducere a datelor. Portofoliul de cercetări selectat şi introdus în platformă de către partenerii din consorţiu a fost construit astfel încât să fie exemplificate subiecte relevante cu referiri la autentificare, datare, tehnică, malpraxis, discriminări de materiale, validare, restaurare şi conservare, expertiză, documentare.
Activităţile şi munca depusă în cadrul proiectului au vizat câteva direcţii principale:
dezvoltarea infrastructurii existente, prin realizarea de noi laboratoare: au fost puse bazele dezvoltării unui laborator mobil aeropurtat şi stabilite lanţuri de lucru pentru aplicaţii arheologice şi pentru aplicaţii de monitorizare şi documentare a obiectelor de patrimoniu de mari dimensiuni, aflate în exterior. De asemenea, s-a dezvoltat laborator pentru profilometrie materiale policrome multistrat şi laborator microbiologie pentru servicii primare în conservare-restaurare, stabilindu-se şi un lanţ de lucru pentru laborator de arheologie subacvatică şi unul de investigaţii pentru caracterizarea materialelor colagenice şi textile.
strângerea de date şi validarea protocoalelor de lucru: au fost realizate investigaţii fizico-chimice pe diferite tipuri de materiale (textile, colagenice, picturale, litice, biodeteriogeni), dar şi campanii outdoor şi indoor pentru strângere de date şi validare a protocoalelor de lucru (campanii de lucru outdoor şi indoor).
realizarea de ghiduri/ metodologii/ proceduri/protocoale: au fost întocmite o serie de îndrumări pentru specialiştii din domeniul restaurării-conservării bunurilor de patrimoniu, concretizate în: metodologii de lucru şi caracterizare şi diagnosticare piatră şi pictură murală; proceduri de cercetare pentru monitorizarea, intervenţia şi controlul intervenţiilor la situri arheologice şi procedură d lucru pentru practicieni; protocoale pentru urmărirea şi întreţinerea icoanelor pe lemn, pentru monitorizare, intervenţie şi controlul intervenţiilor pentru monumente istorice (situri arheologice şi patrimoniu mobil), pentru testarea şi urmărirea în timp a comportamentului materialelor destinate restaurării materialelor textile şi colagenice (cu teste controlate de îmbătrânire accelerată şi stabilirea riscurilor la folosirea neconformă a materialelor), pentru testarea şi urmărirea în timp a materialelor pentru restaurarea obiectelor litice, cu evaluarea comportării şi riscurilor la aplicarea neconformă; ghiduri pentru caracterizare mortare, pentru elaborarea urmăririi în timp a siturilor arheologice, şi ghid de norme şi măsuri de bună practică pentru evitarea biodegradării accelerate şi a riscului de contaminare;
standardizare: activităţile legate de crearea şi impunerea unor standarde acceptabile de către comunitatea de profil s-au concretizat prin propunerea, prin comitetul de specialitate ASRO-CT 380, testării materialelor pentru restaurare pe baza unor norme standardizate.
dezvoltarea ofertei de servicii de cercetare şi tehnologice: evaluarea capacităţii tehnico-ştiinţifice în cadrul proiectului, apoi realizarea şi optimizarea ofertelor de servicii, disponibile în infrastructura internaţională de cercetare E-RIHS: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Institutul Naţional al Patrimoniului, Universitatea Naţională de Artă şi Design.
transfer de cunoştinţe către publicul ţintă: întâlniri şi sesiuni de instruire, atât on-line, cât şi in situ, crearea unei platforme comune de schimb pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice, prin realizarea unui protocol de practică, implementarea rezultatelor în practica curentă a unor beneficiari