Rezumatul etapei

1 timeline proiect

În cadrul Etapei 1 a proiectului au fost desfăşurate un număr de 32 de activităţi, în cadrul a cinci proiecte componente, conform planului de realizare. Descrierea ştiinţifică şi tehnică pune în evidenţă principalele rezultate ale etapei la nivelul proiectului complex, pe fiecare proiect component, şi gradul de realizare al indicatorilor. Sub aspectul locurilor de muncă susţinute prin program, în cadrul proiectului complex au fost create 12 posturi noi, până la acest moment fiind ocupate 10 dintre acestea.
Principalele rezultate ale acestei etape includ elaborarea şi implementarea platformei electronice pentru transferul, accesarea şi exploatarea datelor în reţeaua naţională către operatori culturali; dezvoltarea unor proceduri şi protocoale de lucru pentru monitorizarea, intervenţia şi controlul intervenţiilor în cazul patrimoniului mobil şi imobil; stabilirea unor lanţuri de lucru pe categorii specifice de materiale; realizarea unei anchete privind ponderea tipului de servicii/ analize ştiinţifice la nivel naţional; selectarea unor studii de caz şi realizarea unui portofoliu de cercetări.
Promovarea proiectului s-a realizat prin lansarea publică a proiectului complex şi a website-ului proiectului, prin comunicate de presă, respectiv prin participarea la emisiuni radio şi târguri internaţionale de profil. În vederea susţinerii şi promovării activităţilor de cercetare derulate în cadrul proiectului complex au fost încheiate parteneriate cu Muzeul de Istorie “Paul Păltănea" Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, respectiv cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea. Au fost de asemenea realizate parteneriate media cu Societatea Română de Radiodifuziune - Radio Cluj, şi cu Ziarul Făclia. Pentru transferul de know-how către beneficiari, respectiv în vederea susţinerii asocierii infrastructurii din România la infrastructura internaţională de cercetare E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) au fost realizate acorduri de colaborare pentru acces pe şantiere internaţionale (ex. planificare şantier outdoor Motiş). Au fost încheiate acorduri între INOE 2000 şi Universitatea Fayoum, Facultatea de Arheologie (Egipt), respectiv acorduri internaţionale realizate de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) în baza proiectului INNOCASTLE (contract nr. PGI05215.).
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale cu lucrări orale şi postere, prin publicarea de articole ştiinţifice, respectiv prin organizarea unor workshopuri tematice. În cadrul workshop-urilor organizate au fost realizate prezentări generale privind obiectivele principale ale proiectul complex IMPLEMENT; a fost discutată şi agreată în cadrul consorţiului structura platformei electronice în vederea stabilirii de comun acord a principalelor câmpuri asociate bazei de date, în scopul implementării şi acreditării platformei ca instrument dedicat domeniului conservării-restaurării bunurilor culturale. De asemenea, au fost aduse în discuţie cazuistica întâlnită pe o gamă largă de bunuri culturale. Portofoliul de lucrări analizat şi selectat pentru această primă etapă, discutat în cadrul workshopului "2nd Worldwide Open Workshop with Advanced Techniques for Cultural Heritage" din data de vineri 23 noiembrie 2018 găzduit de Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 la sediul din Măgurele, acoperă o cazuistică variată (patrimoniu mobil şi imobil) din experienţa INOE şi a partenerilor din consorţiu: (1) un număr impresionant de lucrări de patrimoniu mobil (picturi din colecţii de stat sau private - Muzeul de Naţional de Artă, Muzeul Municipiului Bucureşti); patrimoniu naţional cultural (Ansamblul Monumental Calea Eroilor); situri arheologice şi monumente de for public (Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Castelul Bran); patrimoniul natural şi cultural (aşezările rupestre din zona Aluniş - Bozioru).
Dezvoltarea şi implementarea platformei electronice pentru transferul, accesarea şi exploatarea datelor în reţeaua naţională către operatori culturali
Platforma online a fost dezvoltată sub forma unui website care comunică cu o bază de date relaţionate. Baza de date a fost creată pentru a stoca, administra şi genera fişe personalizate de informaţii pentru itemuri ce ţin de patrimoniul cultural. Unul dintre obiectivele realizării acestei baze de date a fost de a servi oricărui tip de item de patrimoniu (mobil sau imobil) şi care să ţină cont (pentru filtrări şi căutări avansate) de structura, tipul şi compoziţia materialelor constituente. O altă cerinţă a fost posibilitatea înregistrării istoricului intervenţiilor şi al investigaţiilor derulate asupra fiecărui item. Toate cerinţele stabilite pentru realizarea platformei online şi a bazei de date au fost sintetizate într-o Fişă Universală de Conservare-Restaurare.

2 fisa universala

Implementarea back-end
Back-end-ul este reprezentat de interfaţa de control destinată operatorilor şi administratorilor platformei. Accesul se face doar pe bază de autorizaţie şi este limitat în funcţie de rolul de utilizator primit. Interfaţa de comunicare cu baza de date este realizată în limbajul PHP7 (programare orientată obiect) şi HTML cu elemente vizuale în CSS 3.0.
Implementarea front-end
Front-end-ul însumează toate elementele grafice şi de interacţiune cu utilizatorul. O particularitate dezvoltării acestei platforme este implementarea unui sistem dinamic de afişare a paginilor. În figura de mai jos este reprezentată schema de acces a paginilor platformei. În cadrul acestor pagini fixe sunt încărcate dinamic segmentele care afişează informaţii, formulare de introducere/actualizare/ştergere de date. Cu alte cuvinte toate elemente grafice sunt încărcate static o singură dată, iar doar conţinutul dinamic (de informaţii) este schimbat. Acest fapt permite modificări estetice şi structurale rapide în cadrul acestor pagini. Un alt avantaj este viteza de încărcare şi navigare prin site.

Structura website-ului platformei

Structura website-ului platformei

Interfaţa grafică este minimalistă pentru a concentra atenţia utilizatorilor asupra informaţiilor afişate. Acest tip de abordare estetic este tipic librăriilor şi arhivelor digitale. Formularele de introducere a datelor sunt stilizate pentru o experienţă plăcută şi concepute pentru a fi învăţate foarte uşor de către utilizatori chiar şi fără experienţă. Interfaţa de administrare permite adăugarea unui item nou sau actualizarea informaţiilor pentru itemuri deja existente în baza de date. La crearea unui item nou se iniţializează un formular în 7 paşi pentru introducerea de date de identificare pentru noul item (echivalentul Fişei analitice de evidenţă). Câmpurile obligatorii sunt marcate diferit. Odată creat, itemul primeşte un cod de identificare unic în cadrul bazei de date, cod care apoi este utilizat ca index de referinţă pentru celelalte tabele relaţionate. Din pagina de administrare a itemului se pot adăuga, actualiza sau şterge câmpuri şi informaţii.

4 interfata grafica